chào cách chị em ,mình là 1 vệ sỹ riêng và là 1 thám tử ,sẽ giúp đỡ chị em truyện quản lý chồng mình có bồ bịch đi ở ngoài ,và ai cần mình bảo vệ ,thì hãy liên lạc 0965523335 ,24/24 ,giá cả thỏa thuận