Tối 24/7, Quý cùng bạn tổ chức nhậu tại nhà. Khi mọi người ra về, anh ta cằn nhằn vợ không mua thức ăn dẫn đến 2 người lời qua tiếng lại.
Quý rút xăng ở xe máy hất vào nhà (làm bằng gỗ), đóng cửa nhốt vợ lại, châm lửa đốt rồi bỏ đi. Vợ Quý chạy thoát ra ngoài bằng cửa bếp ở sau nhà.
Sau khi quay về nhà thấy lửa đã được dập tắt, vợ đang quét dọn, Quý đi mua 200.000 đồng xăng hất tiếp vào người vợ. Hai người em ruột phát hiện kịp thời đã đẩy Quý ra ngoài.
Theo Người lao động