“Đã làm nghề này thì ai cũng phải đối mặt với cám dỗ. Chính vì thế, lãnh đạo Phòng và Đội luôn nhắc nhở chúng tôi một câu rất đơn giản mà thấm thía: “Cái giá của các anh cao lắm đấy. Liệu mà giữ mình!”.

Được thành lập từ tháng 3/1992, <a href="http://www.chaobuoisang.net/tin-moi-trong-ngay/" target="_blank">http://www.chaobuoisang.net/tin-moi-trong-ngay/[/B]]tin moi tiền thân là Đội Đặc biệt (F264), ...ả cao.[/B]

[/FONT]
</a>[/COLOR]