Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng phương thức thi tuyển công chức bằng trắc nghiệm trên máy tính là một hình mẫu, song việc thí điểm phương thức này đã mang lại những thành công ban đầu.

Bộ Nội vụ đánh giá thi trắc nghiệm trên máy vi tính là một xu hướng tích cực, cần nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm khách quan hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, đánh giá đúng năng lực trình độ người dự thi, tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí tổ chức, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra, nâng cao chất lượng kỳ thi.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 24/3, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết bộ biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện rộng rãi trong các ngành, các cấp, khẩn trương bổ sung hoàn thiện ngân hàng đề thi theo các lĩnh vực chuyên môn trong hoạt động công vụ.

Nhìn rộng ra, hiện Bộ Nội vụ đang chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mong muốn xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, đây là một việc lớn và khó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, Bộ Nội vụ mong muốn rằng có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, sự hưởng ứng của nhân dân để thực hiện thành công.

Trước đó, ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, đặt mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Đề án cũng đặt ra 8 mục tiêu cụ thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực của cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó có mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức, đến năm 2015, 100% các cơ quan ở Trung ương và 70% các cơ quan ở địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Đề án này đã nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của dư luận trong bối cảnh ước tính vẫn có khoảng 30% công chức hoạt động chưa thực sự hiệu quả, tình trạng “chạy” công chức vẫn tồn tại, ở nhiều nơi, người có thực tâm, thực tài vẫn chưa có nhiều cơ hội để cống hiến.

PV. (Lược theo Chinhphu.vn)


Nguồn : Phunutoday