Chào các mẹ, chào các chị em !

Em vốn là ngườ tín tâm nên cũng hay lần mò đi xem xét này nọ lắm, vừa rồi cũng được giới thiệu đến xem ở chỗ thầy Long bên chỗ ngõ 95 Kim Mã. Bản thân em xem thì thấy những điều thầy nói về quá khứ rất chuẩn (cái này thường em đi xem các thầy nói quá khứ chuẩn đến 90% hoặc hơn), nói hiện tại về công việc và tình duyên cũng chuẩn, còn tương lai thì em chưa thể kiểm chứng được. Nhưng bản thân thấy thầy là người có tâm, xem khá kỹ càng từng mảng mà lộc lá lại tùy tâm người xem, xem xong mới ra ngoài đặt.
Trên diễn đàn cũng nhiều chị em hỏi nên em cũng đã giới thiệu địa chỉ của thầy không biết đã có nhiều chị em đến chưa.
Em lập topic này để tham khảo ý kiến các mẹ, các chị em về thầy này. Ai đã từng đến xem chỗ thầy này rồi cho em nhận xét với lại cũng là cho chị em diễn đàn biết xem thầy này có tốt hay không để biết đường mà đến hay tránh ra. Một số chị em cũng nói thầy xme toàn nói xấu với kiểu dọa người xem nên không thích, cũng chả biết ra sao.

Đầu năm các chị em thường sốt sình sịch để đi xem nhưng tì được thầy xem đúng với có tâm thì cũng không đơn giản. Các mẹ, các chị em cứ cho ý kiến nhận xét về thầy để mọi người cùng biết tiện đây thì ai mà đã đi xem chỗ thầy nào xem đúng - chuẩn - có tâm thì giới thiệu luôn cho chị em cùng bàn luận ạ .