Các bác ởi chia sẻ cho em với khoản này em kém lắm ạ, toàn làm phật lòng người lớn tuổi thôi