Những ngày này lướt niu fít thấy chạnh lòng quá
Người người là lượt váy áo lượn lờ chụp ảnh quanh mai đào khoe sắc tùm lum
Còn con chỉ biết ngồi đây xin ông Trời thực hiện điều ước nhỏ nhoi của con thế này thôi ông ạ!