Xin chào, tôi tên Oanh, năm nay 19 tuổi
Nhà tôi ở Biên Hoà - Đồng Nai
Gia đình tôi có 4 người.
Mẹ tôi tên Huệ, năm nay 50 tuổi, và bà hay bị ba tôi đánh khi ông nghĩ bà cố ý chống lại ý của ông.
Đây không chỉ mới là lần đầu...
Bà đã bị ba tôi đánh từ khi tôi còn rất nhỏ.
Ông ấy xem trọng người ngoài hơn người trong gia đình.
Ông ấy tin tưởng người ngoài hơn người trong gia đình.
Ông ấy mua thịt gà thịt vịt cho họ ăn, trong khi mẹ con tôi ăn cơm với canh rau.
Ông ấy vung tiền cho người ngoài mà chì chiết từng đồng với gia đình.
Mẹ tôi đã rất khổ sở, nhưng bản thân là phụ nữ trong gia đình, chúng tôi không có tiếng nói...
Mẹ tôi cần vốn làm ăn, ông ấy không bỏ ra đồng nào mà đem tiền đi phung phí cho người ngoài.
Mẹ tôi sống rất tốt, nhưng ông ấy rất phụ bạc...
Ông ấy đã từng ngoại tình, không chỉ một lần...
Ông ấy đã đánh mẹ tôi, cũng không chỉ một lần...
Xin hãy giúp đỡ tôi...
Nói cho tôi biết 1 con bé 19 tuổi như tôi có thể làm gì để giúp mẹ thoát khỏi người đàn ông ấy...

Xin hãy giúp đỡ....