Việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là một quyết định mang tính chiến lược và có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và đất nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển và tăng trưởng cho doanh nghiệp. Việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ quy định của pháp luật. Trước khi tiến hành thủ tục thành lập, các nhà đầu tư cần tìm hiểu về quy trình, điều kiện và các giấy tờ cần thiết để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và đúng quy định.Và sau đây, Siglaw xin giới thiệu tới ưu, nhược điểm của thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và hồ sơ, thủ tục để thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài.

Ưu điểm và nhược điểm của thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Ưu điểm

Một trong những lợi ích của việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là tiếp cận vào thị trường tiêu thụ rộng lớn. Với dân số trẻ, độ tuổi lao động cao, Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các ngành công nghiệp như sản xuất, dịch vụ, du lịch và bất động sản. Sự phát triển của kinh tế Việt Nam cũng đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài trong việc tiếp cận và khai thác tiềm năng của thị trường này.

Việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng mang lại lợi ích về mặt thuế. Theo Luật Đầu tư Nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài sẽ được miễn hoặc giảm thuế trong một số trường hợp nhất định. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam còn giúp tạo ra việc làm cho người lao động địa phương. Các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài thường có xu hướng tuyển dụng nguồn lao động địa phương để giảm chi phí và tận dụng nguồn nhân lực địa phương. Điều này góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Nhược điểm

Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng đặt ra một số thách thức và rủi ro. Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ hiểu rõ về quy định pháp luật, văn hóa kinh doanh và thị trường của Việt Nam để có thể hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, các doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Công ty 100% vốn nước ngoài được chỉ được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
công ty 100% vốn nước ngoài đã hoạt động được ít nhất 05 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty 100% vốn nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đố phải còn ít nhất là 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ;
Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty 100% vốn nước ngoài;
Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty 100% vốn nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
Thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty 100% vốn nước ngoài
Công ty 100% vốn nước ngoài chuẩn bị hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của công ty 100% vốn nước ngoài ký;
Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty 100% vốn nước ngoài;
Văn bản của công ty 100% vốn nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
Bảo sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi công ty 100% vốn nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh;
Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;
Tài liệu vè địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh gồm: bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thoả thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh công ty 100% vốn nước ngoài có quyền thuê, khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở chi nhánh; bản soa tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh cụ thể: chi nhánh của công ty 100% vốn nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.
Lưu ý: tất cả tài liệu, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng việt và có công chứng. Đối với tài liệu được cấp ở nước ngoài, phả được hợp pháp hoá thông qua lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia đó.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty 100% vốn nước ngoài nộp hồ sơ đến Bộ Công thương. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung hò sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công thương sẽ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài.

Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài
Giấy phép thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn 05 năm nhưng không vượt qúa thời han còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là một quyết định mang tính chiến lược và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy có những thách thức và rủi ro, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ quy định của pháp luật, các doanh nghiệp có thể thành công trong việc mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Nếu như có bất kì thắc mắc nào liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ tới Siglaw để được giải đáp một cách đầy đủ, chi tiết, chính xác nhất.

Xem thêm: Gia hạn thẻ tạm trú của công ty luật siglaw.