tránh xa những thói quen xấu xí "làm hại" đến vòng 1 của bạn nhé!

vòng 1 sẽ "ghét" những thói quen nào?