tập yoga thì tập gym tốt hơn. nhưng nếu không hết thì nên tham khảo các phương pháp hút mỡ nhé