dạo này nghe bộ vệ sĩ tiệc tùng nổi ghê, review tốt người nổi tiếng cũng dùng. mà em không biết vệ sĩ tiệc tùng bán ở đâu nhỉ?