mình cũng bị giống bạn đó, thầm quầng mắt do xem quá nhiều phim mít ướt từ hồi nhỏ, và trong thời gian dài không thay đổi. nhưng lạ thật là mình chưa bjo nghĩ tới làm một cái tiểu phẫu nào với mắt cả. hnao rảnh rỗi, thấy mỏi quá ngủ liền 4- 5 tiếng dậy cũng thấy mắt đẹp hơn.. bạn thử dùng các phương pháp tự nhiên xem sao đã rồi hãy quyết định phương pháp cuối cùng này nhé. theo mình thì bạn cứ vào viện mắt trung ương hỏi xem, chắc có.