ăn gì bổ nấy , liệu em ăn pín bò thì chồng em có khỏe k