em tình đi hút mỡ mà thấy mấy mẹ cứ mách qua bên chỗ bác sĩ ngọc làm hay, mà em thì mới đi làm thẩm mỹ nên cũng không rành, ai nói làm đâu thì nghe đấy, mẹ nào đã làm ở chỗ bác sĩ ngọc rồi hay đi làm ở chỗ nào tốt thì chia sẻ kinh nghiệm cho em nó, cám ơn mấy mẹ nhiều.