mọi người có ai đã dùng viên nhau thai cừu úc chưa ạ ? cho em xin kinh nghiệm với ạ . em có uống được mấy hôm mà mụn mục khắp mặt , sợ quá , không giám dung nữa