Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu huy động vốn trở nên vô cùng cấp bách và hợp đồng vay tiền được coi là công cụ pháp lý hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu đó. Hợp đồng vay tài sản có thể được xác lập giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với các tổ chức kinh tế và với các tổ chức tín dụng…
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Theo quy định tại Điều 401 Bộ Luật dân sự năm 2005 về Hình thức của hợp đồng vay tài sản:
“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.
Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.”


Nhiều người vẫn thường thắc mắc có cần phải công chứng hợp đồng vay tài sản không? Căn cứ vào quy định trên, không có văn bản pháp luật nào quy định hợp đồng vay tài sản phải được công chứng hoặc chứng thực.Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật công chứng năm 2014:“Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”
Khách hàng có nhu cầu công chứng hợp đồng vay tài sản tại Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp chỉ cần cung cấp hồ sơ gồm:
Giấy tờ của bên cho vay :
– Bên cho vay là ca nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu;
–Bên cho vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Giấy tờ của bên vay
– Bên vay là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;
– Bên vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Trên đây là những thông tin về hợp đồng thế chấp tài sản, mọi thắc mắc của khách hàng có thể liên hệ đến các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).