mình biết đến địa chỉ làm tóc này qua facebook,thấy salon thanh tuấn pót lên rất nhiều hình ảnh đẹp,mà giá cả cũng phải chăng,nhưng mình ở xa chưa có thời gian tham khảo trực tiếp đc nên hỏi diễn đàn đã có ái biết đến salon này cho mình thêm ý kiến nhé.