THVL | Solo cùng Bolero 2015 - Tập 10: Đêm tinh hoa
(click here to watch and comment)<div>
Solo cùng Bolero được phát sóng lúc 21h thứ sáu hàng tuần trên kênh THVL1 và phát lại lúc 11h40 thứ bảy trên kênh THVL2.
Từ khóa: solo cung bolero

</div>