Tuồng cải lương xã hội Đường Tình Oan Nghiệt, với sự tham gia của các diễn viên: Kim Tử Long, Bảo Chung, Thoại Mỹ, Ngọc Giàu....


Nguồn: cai luong việt nam