em là em chuộng hàng chợ, có mẫu mới ra mà chót thích thì có mua thêm cũng k xót lắm :d