Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không có quà tặng nên đành làm thơ
Làm thơ dành tặng chị em
Gọi là cũng có chút quà làm vui

-Hết thơ-