Vẻ ***y và thiêu đốt của chân dài đến Trung Quốc, cùng kỹ thuật diễn trước ống kính đã thực sự khuất phục được những ai khó tính nhất