mũi em làm mấy năm rồi giờ tính đi sửa lại cho đẹp hơn, mà em thì không biết ở đâu làm đẹp, em muốn tìm bác sĩ giỏi để làm, qua mấy chỗ khác hỏi thị họ đều nói đến gặp bác sĩ lương văn ngọc, mà em thì có biết địa chỉ chỗ này đâu chứ. mẹ nào biết bác sĩ nào làm đẹp hay biết địa chỉ bác sĩ ngọc thì chỉ giúp em nó với. cám ơn mấy mẹ.)