haizzz chỉ có gần bố mẹ anh em vẫn là tốt nhất mẹ nó à