Bạn có biết tại sao khi bị tiêu chảy người ta thường hay nói là Tào Tháo rượt? Vậy Tào Tháo rượt nghĩa là gì?
Tào Tháo là nhân vật lịch sử trong truyện Tam Quốc Chí của Trung Quốc. Mỗi lần ông ta đem quân đi đánh đều rất nhanh và hùng mạnh. Có một lần Lưu Bị đánh thua Tào Tháo và rút chạy, dẫn cả thường dân theo, Tào Tháo rượt đến đâu là giết đến đó. Bị tiêu chảy cũng vậy, nếu chạy không kịp thì vãi cả ra quần . Nên có thể dân ta thường gọi tiêu chảy là "Tào Tháo rượt".

Ai phản bác cứ việc lập luận.Hic, đúng là tội nghiệp ông Tào Tháo!