Mọi người thương ước có thêm.thời gian dê lam việc.còn mình thi ước co thêm nhiu việc de lam de co the kiêm thêm thu nhập.thoi gian thi có dư mà lương thi thấp lai Ko co gO de lam.ai biết co gi lam kiêm thêm chỉ giúp m.nhe.xin cam on