Hàn long mạch là một trong những giải pháp cần tiến hành làm ngay khi lỡ tác động và phá hủy long mạch của đất. Long mạch là cội nguồn của sự sống của cư dân nơi này nếu không Hàn long mạch thì tai họa sẽ ập đến.

Có nhiều câu chuyện về sự khinh thường vai trò của long mạch. Một ngôi làng nọ chỉ trong một năm đã xảy ra liên tiếp 3,4 vụ cháy rất kỳ quặc, không rõ nguyên nhân. Nhận định đây là một vấn đề liên quan đến phong thủy, các già làng đã họp bàn với nhau và mời một thầy phong thủy đến xem mạch.

Thầy phong thủy đến khảo đất và phát hiện ra một rãnh thoát nước từ giữa xóm ra cách đồng mới đào lại nhưng lại quá sâu. Nhận thấy long mạch bên dưới ngôi làng đã bị đứt, thầy phong thủy đề xuất cho các già làng cần phải làm lễ cúng bái và lấp rãnh nước lại ngay, thầy gọi đó là Hàn long mạch. Kể từ đó, ngôi làng trở lại với yên bình.

Các nhà phong thủy học sau khi khảo lại thông tin từ hàng nghìn trận lụt xưa và nay đã phát hiện ra rằng, long mạch chính là những kênh tiêu nước rất tốt. Bởi vì con người bằng những hành vi như phá rừng, khai thác đất đá, khoáng sản, đào xới vô tội và vào lòng đất đã xâm hại đến long mạch, thậm chí làm đứt long mạch gây ra tai họa là những trận lũ quét, lũ ống hay lụt lội.