Khoa học đã khám phá ra rằng những sông ngòi, mạch nước, gò đồi, núi non là biểu hiện của các biến đổi địa chất tích lũy trong hàng triệu năm mới có được. Trong quá trình địa chất biến đổi ấy đã tạo nên một hệ mạch phức tạp trong lòng đất. Các mạch này dẫn khí và nước đi khắp nơi, uốn lượn uyển chuyển như rồng nên được gọi là long mạch.

Như vậy, mạch của đất chính là lon mạch. Tìm mạch đất gọi là tầm long còn công cụ để tìm long mạch gọi là tróc long. Cách tìm long mạch là phải tìm được tổ sơn rùi dò theo long mạch mà tìm đến huyệt.

Huyệt thường là các thế đất hội tụ các yếu tố đắc ý của các qui tắc phong thuỷ như : có một quả đồi án làm che trước mặt (tiền án), có một ngọn núi làm chỗ dựa về sau (hậu chẩm), bên trái có tay long, bên phải có tay hổ (gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ). Tay long và tay hổ có thể là đồi núi, bờ ruộng.. có dạng cánh cung liên hoàn với nhau. Tay long (bên trái, phương đông) lồng ra ngoài tay hổ (bên phải, phương tây) là tuyệt cách. Huyệt còn phải có chỗ trũng cho nước tụ lại ở trước (minh đường).

Hàn long mạch là gì ?

Khi con người tác độc vào lòng đất để xây nhà, khai thác khoáng sản ... thì rất dễ xảy ra nguy cơ làm đứt long mạch. Một khi long mạch bị đứt sẽ khiến địa chất vùng đó thay đổi, khí và nước bị hỗn loạn không thể cung cấp cho đời sống con người, khiến con người tại đó sức khỏe yếu đi, gia đình suy vong. Những lúc này ta cần phải tiến hành Hàn long mạch để khôi phục lại long mạch đã đứt.