Có rất nhiều các nguyên nhân gây ra xung đột địa chỉ IP trên máy tính Windows. Chẳng hạn như 1 máy tính để bàn được gán địa chỉ IP tĩnh nhưng nằm trong phạm vi DHCP cho mạng nội bộ và cùng một địa chỉ được máy chủ DHCP gán cho 1 máy tính khác. Hoặc máy tính laptop của bạn được đưa vào chế độ ngủ và sau đó mở lại thì trong quá trình kết nối với mạng đã được gán địa chỉ IP cho máy tính khác,…
Khi xảy ra lỗi xung đột địa chỉ IP, trên màn hình máy tính bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như: "This IP address is already in use on the network. Please reconfigure a different IP address" hoặc "There is an IP address conflict with another system on the network".
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khắc phục lỗi này chỉ với những thao tác đơn giản chưa hết 1 phút.
- Bước 1: Bạn chọn vào Start -- > Nhập cmd vào khung Search -- > Nhấn Enter
- Bước 2: Màn hình Command Prompt bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter để giải phóng địa chỉ IP:
ipconfig /release
Lưu ý: Nếu máy tính của bạn đang ở chế độ thiết lập địa chỉ IP tĩnh, bạn cần đưa về chế độ IP tự động trước khi thực hiện lệnh release.
- Bước 3: Xin cấp lại địa chỉ IP bằng cách nhập câu lệnh (renew)vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter
ipconfig /renew
Chờ trong khoảng vài giây sau, các bạn sẽ nhìn thấy các kết quả hiển thị trên cửa sổ Command Prompt và một địa chỉ IP được hiển thị nằm kế bên mục IPv4 Address.