chắc mình cũng phải làm 1 lọ dưỡng tóc. chứ tóc đợt này xuống cấp quá rồi.