Mấy chế cho e hỏi đàn ukulele đệm hát như guitar được k, e thấy nhiều người rần rần cái này quá nên cũng muốn đi học.hehe. Chỗ nào dạy tốt chỉ em với mấy chế. đa tạ

View more random threads: